Rozwój płodowy człowieka – etapy


Rozwijamy się nieustannie. Zarówno fizycznie, jak też psychicznie. Bardzo ważnym okresem rozwojowym okazuje się rozwój płodowy. Rzutuje on na to kto jaki przyjdzie na świat i kto jak dalej się rozwinie.

Między rozwojem a wzrostem

O ile rozwój przebiega przez całe życie, o tyle wzrost przebiega tylko przez jego część. Najprościej rzecz ujmując w rozwoju chodzi o jakość, a we wzroście chodzi o ilość. Wzrost to po prostu przyrost masy ciała. Rozwój z kolei to specjalistyczne różnicowanie się ciała.

Kształtowanie się organizmu

Wzrost

– przyrost masy ciała

Rozwój

– specjalistyczne różnicowanie się ciała


Filogeneza a ontogeneza

Rozwój klasyfikuje się na rozwój rodowy oraz rozwój osobniczy. Rozwój rodowy, zwany filogenezą, ukazuje na przykład jak na przestrzeni wieków ewoluowały gatunki doprowadzając do powstania gatunku ludzkiego. Rozwój osobniczy, zwany ontogenezą, ukazuje jak rozwija się konkretny człowiek przez życie od momentu jego poczęcia do momentu jego śmierci.

Rozwój

Filogeneza

– rozwój rodowy

Ontogeneza

– rozwój osobniczy


Ku autonomii

Każdy rozwój osobniczy to paralelność procesów biologicznych i procesów psychologicznych. Rozwój taki dzieli się na poszczególne etapy rozwoju płodu, czyli w organizmie matki, a także rozwój pozapłodowy, czyli poza organizmem matki. Polega to na uzyskiwaniu coraz większej autonomii.

Rozwój osobniczy

Rozwój płodowy

– rozwój w organizmie matki

Rozwój pozapłodowy

– rozwój poza organizmem matki

 

Embriogeneza, histogeneza oraz organogeneza

Rozwój płodowy stanowi bardzo ważny rozwój dla życia danego osobnika. Od rozwoju płodowego zależy w sporej mierze rozwój pozapłodowy. Od niego zależy również to kto jaki przyjdzie na świat oraz jak rozwinie się jego strona fizyczna i jego strona psychiczna. Na rozwój płodowy składają się: rozwój zarodkowy – embriogeneza, rozwój tkankowy – histogeneza oraz rozwój organowy – organogeneza.

  1. Embriogeneza jako rozwój zarodkowy:

Tworzenie się zarodka. Przebiegają procesy bruzdkowania, gastrulacji, blastulacji i neurulacji.

  1. Histogeneza jako rozwój tkankowy:

Specjalistyczne różnicowanie się komórek w tkanki. Komórki się ze sobą łączą u w ten sposób budują tkanki.

  1. Organogeneza jako rozwój organowy:

Specjalistyczne różnicowanie się tkanek w organy tworzących narządy. Na przykład tkanka mięśniowa tworzy mięśnie i układ mięśniowy, a tkanka kostna tworzy kości i układ kostny.

Rozwój płodowy

Embriogeneza

– rozwój zarodkowy

Histogeneza

– rozwój tkankowy

Organogeneza

– rozwój organowy

 

Okresy rozwoju płodowego oraz pozapłodowego – zestawienie

Wylicza się rozwój rodowy oraz rozwój osobniczy. Rozwój osobniczy dzieli się na rozwój płodowy oraz pozapłodowy. Rozwój płodowy dzieli się na rozwój zarodkowy, tkankowy oraz organowy. Rozwój pozapłodowy dzieli się na rozwój noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, dzieciństwa, dorosłości oraz starości.

Okresy rozwoju płodowego

Okres zarodkowy

1-3 miesiąc ciąży/ 1-13 tydzień ciąży

Okres płodowy

4 miesiąc – poród / 14 tydzień – poród

Okresy rozwoju pozapłodowego

Okres noworodkowy

Narodziny – 1 miesiąc życia

Okres niemowlęcy

1 miesiąc życia – 1 rok życia

Okres poniemowlęcy

1 rok życia – 3 rok życia

Okres dzieciństwa

3 rok życia – 10 rok życia

Okres dojrzewania

10 rok życia – 20 rok życia

Okres dorosłości wczesny

20 rok życia – 35 rok życia

Okres dorosłości średni

35 rok życia – 50 rok życia

Okres dorosłości późny

50 rok życia – 65 rok życia

Okres starości

65 rok życia – śmierć

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *