• Drukuj
Zamknij
Polecamy

Wikusia chodzi do przedszkola, dzieci codziennie zajadają się tam drożdżowym...Czytaj więcej Pierwsze, nieśmiałe kroki stawiane przez nasze dziecko to powód do wielkiej r...Czytaj więcej

Standardy Opieki Okołoporodowej

20 września 2012 Minister Zdrowia wydał rozporządzenie regulujące procedury związane z opieką nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży, porodu, połogu. Określa ono również zasady opieki nad noworodkiem. Do tych ustaleń muszą stosować się wszystkie placówki świadczące opiekę okołoporodową. Warto zapoznać się z najważniejszymi postanowieniami Standardów Opieki Okołoporodowej, by w razie potrzeby móc egzekwować swoje prawa i uniknąć niedopatrzeń.

Ciąża

W rozporządzeniu ustalono zakres badań i konsultacji lekarskich oraz świadczeń profilaktycznych. Zdefiniowano także okres, w jakich należy je wykonać. Pierwsza wizyta u lekarza powinna mieć miejsce do 10 tygodnia ciąży. Do 40 tygodnia zaleca się odbyć kolejne 7 wizyt. Po 41 tygodniu można zostać skierowanym do szpitala. Standardy Opieki Okołoporodowej określają również osobę prowadzącą ciąże: jest nią lekarz-ginekolog albo – o czym niewiele osób wie – położna.

Prawa pacjentki

Osoba prowadząca ciążę powinna traktować pacjentkę z szacunkiem, respektować jej godność, zapewniać prywatność i poczucie intymności. Kobieta może sama dokonać wyboru miejsca, w jakim jej dziecko przyjdzie na świat. Niezależnie od tego, czy wybierze szpital czy dom, jej decyzja musi być respektowana. Co więcej, osoba prowadząca zobowiązana jest do pytania o zgodę na wykonanie procedur medycznych. Pacjentka ma prawo do pełnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytania stan zdrowia jej i dziecka.

Towarzystwo bliskiej osoby

W czasie porodu dozwolona jest obecność osoby wskazanej przez ciężarną. Może być nią partner, jej rodzic lub ktoś inny. Szpital nie pobiera opłat za pobyt bliskiej osoby na sali porodowej. Wsparcie najbliższych wydaje się szczególnie istotne w trudach porodu, warto zatem pamiętać o niniejszej regulacji.

Plan porodu

Pacjentka ma prawo zaprogramować ciążę i poród tworząc we współpracy z lekarzem lub położną osobisty plan opieki prenatalnej i porodu. Kobieta może w przejrzysty sposób określić swoje wymagania i życzenia. Plan opieki prenatalnej to spis wizyt, świadczeń medycznych i badań z przyporządkowanym czasem ich przeprowadzenia. Z kolei plan porodu obejmuje całokształt procedur medycznych przeprowadzanych na sali porodowej oraz definiuje miejsce, w jakim dziecko przyjdzie na świat. Sporządzony dokument ma moc prawną. Należy zabrać go do szpitala, by móc decydować o przebiegu porodu.

Indywidualna sytuacja

Wszystkie interwencje w przebieg porodu, takie jak nacięcie krocza, muszą być dostosowane do jednostkowego przypadku i uzasadnione względami medycznymi. Liczy się spersonalizowane podejście.

Rodzić aktywnie

Dozwolone jest stosowanie niekonwencjonalnych metod łagodzenia bólu porodowego, swobodne poruszanie się wraz z korzystaniem z pomocy piłek czy drabinek. W czasie parcia personel powinien pomóc kobiecie w przyjęciu najdogodniejszej pozycji, w tym pozycji pionowej. Można również poprosić o napój.

Kontakt z noworodkiem

Kobieta ma prawo do pierwszego kontaktu z dzieckiem po porodzie na co najmniej 2 godziny. W tym czasie zadaniem personelu jest wskazanie jej prawidłowych sposobów przystawiania dziecka do piersi. Badanie noworodka w skali Apgar może odbywać się na brzuchu matki. W ciągu 12 godzin od porodu lekarz musi szczegółowo zbadać dziecko. Odmowę pierwszego kontaktu zachodzi jedynie w przypadku potrzeby udzielenia pomocy medycznej.

Nauka karmienia

Personel powinien udzielić pacjentce wszelkich informacji na temat karmienia piersią i zaprezentować prawidłowy sposób przykładania dziecka do piersi. Podawanie wody, wody z glukozą i mleka w proszku jest zakazane.

Opieka po połogu

Kobieta ma prawo do 4 wizyt położnej. Jej zadanie to ocena stanu zdrowia matki i dziecka oraz udzielenie rad dotyczących pielęgnacji.

Standardy Opieki Okołoporodowej nakładają na personel medyczny obowiązek troski o zdrowie kobiety w czasie ciąży, porodu i w okresie po nim. Korzystając ze swoich praw, pacjentka może dostosować procedury do swoich potrzeb i oczekiwań, ułatwiając sobie trudną przeprawę przez początki rodzicielstwa.

 

Tagi: , ,

Bez komentarzy

Leave a reply

Skomentuj
Wpisz swore imię
Twój adres e-mail

Story Page