Nauczanie oraz wychowanie – dwie strony jednego medalu


Każda osoba jest wyjątkowa i ma wyjątkową osobowość. Z jednej strony tworzą ją geny, z drugiej strony tworzy ją otoczenie. Aby długo i sprawnie funkcjonowała, należy dołożyć wielkich starań w materii jej kształcenia. Poznajmy podstawy procesów nauczania oraz wychowania, które wpływają na nasz rozwój.

Osoba a osobowość

Na początku należy rozróżnić pojęcia, które są do siebie podobne, ale mają nieco inne znaczenie – chodzi o osobę i osobowość. Osoba to, najprościej rzecz ujmując, podmiot o rozumnej naturze. Podmiot w przeciwieństwie do przedmiotu wykazuje się autonomicznością. Tak więc podmiot to po prostu osoba, a przedmiot to rzecz. Podmiot żyje i przeżywa pewne doznania, a także wchodzi w relacje z innymi podmiotami oraz przedmiotami. Osobowość z kolei to zespół cech psychofizycznych, zarówno stałych, jak też zmiennych, które wiążą się z działaniami, doznaniami i potrzebami. Te działania, doznania i potrzeby przebiegają na poziomie biologicznym i psychologicznym, a także cielesnym i duchowym.

Wzrost a rozwój

Każda osoba wykazuje tendencje do wzrostu i rozwoju. Wzrost polega na przybieraniu ilościowym, czyli po prostu rośniemy, a rozwój polega na przybieraniu jakościowym, to znaczy kształtujemy się psychicznie i fizycznie. O ile wzrastamy tyko w początkowych fazach naszego życia, a o tyle rozwijamy aż do śmierci. Można to określić jako to, że nieustannie znajdujemy się w stanie progresu – postępowania do przodu, ewentualnie w stanie regresu – postępowania do tyłu w wypadku pewnego rodzaju wad i przeżyć, nigdy zaś nie znajdujemy się w stanie constans – stania w miejscu. W pewnym stopniu na nasz rozwój wpływają geny, a więc cechy wrodzone. W sporym stopniu jednak nasz rozwój determinuje otaczające środowisko, a zatem cechy nabyte. Właśnie dlatego ważne, aby dbać o nauczanie i wychowanie każdej osoby, zwłaszcza we wczesnych stadiach jej życia, gdy jej umysł pozostaje najbardziej elastyczny.

Dowiedz się więcej o świadomym rodzicielstwie. 

Nauczanie w wychowanie

Właściwe nauczanie i wychowanie wpływa na właściwy rozwój osoby, a co za tym idzie na jej szczęśliwe życie, włączając w to sukcesy w życiu osobistym i w pracy. Wbrew pozorom procesy nauczania i wychowania nie odbywają się tylko w szkole, ale przede wszystkim w domu. Oznacza to więc, że za rozwój dziecka odpowiadają rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie, na równi z nauczycielami i wychowawcami, którzy zawsze powinni ze sobą współdziałać i się uzupełniać. Nauczanie stanowi proces dydaktyczny opierający się na kształceniu przez zdobywanie wiedzy i logiczne myślenie. Wychowanie stanowi z kolei proces pedagogiczny opierający się na ukształtowaniu osoby pod kątem fizycznym, psychicznym i społecznym. Efektem tego można stwierdzić, iż nauczanie i wychowanie to dwie strony jednego medalu, bo zawsze powinny przebiegać paralelnie a nie autonomicznie. Jedną ze skuteczniejszych metod nauczania i wychowania opartą o kształcenie dziecka przez rozwijanie jego zainteresowań, stworzyła wybitna włoska lekarska – Maria Montessori.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *