Sporządzanie testamentu zgodnie z literą prawa


Z racji tego, że jedyną pewną rzeczą w naszym życiu okazuje się nasza śmierć, trzeba cieszyć się chwilą, a jednocześnie pamiętać, że ona szybko przemija. Właśnie dlatego sporządzamy testamenty. Otóż za życia dorabiamy się i gromadzimy dobra majątkowe, których do grobu ze sobą nie zabierzemy. Testament jako swoista ostatnia wola reguluje kwestię tego, aby pozostawić te dobra bliskim osobom.

Ostatnia wola kontra dziedziczenie ustawowe

Testament, zwany z języka łacińskiego przymierzem, to dokument, który rozrządza majątkiem danej osoby na wypadek jej śmierci. Określa się go też ostatnią wolą z racji tego, że spadkodawca może przekazać majątek zgodnie ze swoim życzeniem dowolnym spadkobiercom. Jedyne, co powinno zostać spełnione to fakt, aby testament okazał się zgodny z prawem i aby dotyczył jednego spadkodawcy, natomiast liczba spadkobierców pozostaje nieograniczona. Gdy ktoś umiera, a nie zostawia testamentu lub pojawiają się wątpliwości prawne co do niego, w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe. O ile ostatnią wolę określa się jako testament, o tyle dziedziczenie ustawowe określa się jako zachowek. Zachowek zostaje przeznaczony najbliższy osobom zmarłego, to znaczy współmałżonkom oraz dzieciom lub wnukom. Dziedziczenie ustawowe może, ale wcale nie musi zaistnieć, albo może zaistnieć nie co do całego spadku, a jedynie jakiejś określonej części.

Sporządzanie testamentu u prawnika notariusza

Testament najlepiej sporządzić u notariusza, czyli prawnika zajmującego się głównie sporządzaniem dokumentów prawnych. To tak zwany testament notarialny. Tego rodzaju testament w formie aktu notarialnego na pewno okaże się zgodny z prawem, a co za tym idzie, najłatwiejszy do zrealizowania i najtrudniejszy do ewentualnego obalenia. Aby go sporządzić, spadkobierca udaje się do kancelarii notarialnej, gdzie na podstawie potrzebnej dokumentacji, notariusz spisuje ostatnią wolę spadkodawcy na określonych przez niego spadkobierców.

Sporządzanie innych rodzajów testamentów

Oprócz testamentu notarialnego występują inne rodzaje testamentów. Testament można sporządzić pisemnie własnoręcznie. To tak zwany testament pisemny holograficzny. Spadkobierca pisze swoją ostatnią wolę i podpisuje swoim podpisem. Testament można też sporządzić pisemnie niewłasnoręcznie. To tak zwany testament pisemny alograficzny. Spadkobierca mówi swoją ostatnią wolę, a jeden z dwóch świadków ją spisuje i wszyscy w trójkę to podpisują. Wreszcie testament można sporządzić ustnie. To tak zwany testament mówiony. Spadkobierca mówi swoją ostatnią wolę, a co najmniej dwóch świadków potwierdza jej prawdziwość przed sądem.

Źródło: Notariusz Derkowska


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *