Przegląd reform oświaty w polskiej edukacji


Rok 1999 oraz rok 2017 to ważne dla szkolnictwa w naszym kraju. To wówczas przeprowadzono reformy edukacji. Poznajmy bliżej jak wyglądał kiedyś i jak wygląda teraz system oświaty.

Pedagogika + Dydaktyka = Edukacja

Edukacja to proces, na który składa się nauczający proces dydaktyczny oraz wychowujący proces pedagogiczny. W każdym kraju Resort Edukacji ustanawia określony system oświaty, po czym Parlament go zatwierdza lub odrzuca. Jeśli odrzuca, wznawia się działania nad utworzeniem programu, a jeśli go zatwierdza, to do placówek oświatowych trafia właśnie taki a nie inny program. Ustanowienie nowego programu, który zastępuje program stary, nazywa się reformą edukacji. Ważne przy tym, aby politycy porzucili swoje poglądy przy głosowaniu nad systemem oświaty, a wszelkie reformy edukacji obierały za cel lepsze kształcenie, a nie określoną propagandę polityczną. Realizowany w szkołach i na studiach program przygotowuje młodzież po pierwsze do życia, a po drugie do pracy.

Reforma edukacji z 1999 roku

Reforma edukacji z 1999 roku to pierwsza reforma w systemie oświaty za czasów III Rzeczpospolitej. Zmodyfikowała ona szkołę podstawową oraz liceum, technikum i szkołę zawodową, a do tego wprowadziła szkołę gimnazjalną. Według tego systemu oświaty istniała obowiązkowa, sześcioletnia szkoła podstawowa, podzielona na etap wcześniejszego, trzyletniego nauczania i etap późniejszego, trzyletniego nauczania, ponadto obowiązkowa, trzyletnia szkoła gimnazjalna. Po niej mogło się wybrać inne, nieobowiązkowe już szkoły: trzyletnie liceum ogólnokształcące przygotowujące do studiów, trzyletnie liceum profilowane [działające w latach 2002-2014] przygotowujące do studiów, czteroletnie technikum przygotowujące do studiów lub zawodu, a także trzyletnie szkoły zawodowe.

Reforma edukacji z 2017 roku

Reforma edukacji z 2017 roku to druga i póki co ostatnia reforma w systemie oświaty III Rzeczpospolitej. Zmodyfikowała ona szkołę podstawową oraz liceum i technikum, a do tego zlikwidowała szkołę gimnazjalną i wprowadziła szkołę branżową za szkołę zawodową. Wedle tego systemu oświaty istnieje obowiązkowa, ośmioletnia szkoła podstawowa podzielona na etap wcześniejszego, trzyletniego nauczania i etap późniejszego, pięcioletniego nauczania. Po niej można wybrać inne, nieobowiązkowe już szkoły: czteroletnie liceum przygotowujące do studiów, pięcioletnie technikum przygotowujące do studiów lub zawodu, a także trzyletnią lub pięcioletnią szkołę branżową przygotowującą do zawodu.

Obecny system oświaty

Obecny system oświaty pochodzi z roku 2017. Reforma została zrealizowana przez rząd pod przewodnictwem Premier Beaty Szydło oraz Prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za jej przygotowanie i wdrożenie to Minister Edukacji Anna Zalewska. Ustawa została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę 9-go stycznia 2017 roku, zamieszczona w Dzienniku Ustaw 11-go stycznia 2017 roku, a wprowadzona 1-go września 2017 roku.

Więcej o edukacji dzieci i sposobach nauczenia jak metoda Marii Montessori, dowiesz się na tatento.pl.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *