Ustalenie kontaktów z dzieckiem – jakie kroki należy podjąć


W sytuacji, gdy rozwiedzeni małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, sąd zajmuje się problemem dotyczącym władzy rodzicielskiej oraz aspektami związanymi z ustaleniem kontaktu dziecka z rodzicami. Kwestie kontaktów z dzieckiem mogą zostać również poruszone po ogłoszeniu wyroku rozwodowego. Co warto wiedzieć o tym procesie i jak się do niego przygotować?

Od czego zacząć?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o uregulowanie formy wzajemnych kontaktów. Powinien on zostać złożony do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka.
Napisanie wniosku o uregulowanie kontaktu rodzica z dzieckiem dla wielu osób może wydawać się problematyczne. Koniecznie należy pamiętać o poszczególnych elementach, jakie powinny znaleźć się w dokumencie. We wniosku muszą zostać zawarte informacje na temat Sądu, do którego kierowany jest dokument, imię, nazwisko oraz PESEL wnioskodawcy i uczestnika. Kolejne ważne informacje to wnioski odnośnie do uregulowania kontaktów z dzieckiem, odpowiednia argumentacja i dowody. Wniosek o ustalenie kontaktów podlega opłacie w kwocie 40 zł.

Osobą, która pomoże nam w przygotowaniu wszystkich dokumentów i zadba o dopilnowanie formalności, jest adwokat rodzinny. Dzięki profesjonalnym radom będziemy mieli pewność, że składany wniosek jest poprawny i zostanie przyjęty.

Warto wiedzieć, że w rodzinach, w których dochodziło do przemocy, rodzic, który sprawuje codzienną opiekę nad dzieckiem, może złożyć wniosek o ograniczenie kontaktów. Dodatkowo może złożyć orzeczenie o kontaktach, które będą sprowadzały się do spotkań w obecności kuratora sądowego lub w miejscu stałego zamieszkania dziecka.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem?

Osoba składająca wniosek powinna jak najdokładniej określić to, kiedy drugi rodzic będzie mógł spotykać się z dzieckiem. Możemy wyznaczyć poszczególne weekendy miesiąca, konkretne dni w trakcie świąt. Możemy ustalić także pojedyncze sytuacja takie jak na przykład pierwszy tydzień ferii zimowych.

We wniosku bardzo ważne jest, by zostało dokładnie sprecyzowane, jak ma przebiegać spotkanie z dzieckiem. Ustalmy, czy rodzic będzie odwiedzał dziecko w miejscu jego zamieszkania, czy poza nim. Ustalmy również w jakich godzinach będzie odbywało się spotkanie i jak będzie ono przebiegało. W przypadku wniosku o ustalenie kontaktu z dzieckiem ważna jest szczegółowość i precyzja. Dodatkowo możemy w dokumencie zawrzeć informacje na temat regulacji kontaktów telefonicznych, mailowych czy poprzez inne komunikatory. Pamiętajmy jednak, że ostateczna decyzja będzie podjęta przez Sędziego. To właśnie on ustali, jak będzie przebiegać kontakt z rodzicem, nawet jeśli we wniosku postawiliśmy inne wymagania.

Rozwód jest często dla dziecka trudnym przeżyciem. Aby zminimalizować negatywne skutki, jakie może wywrzeć to zdarzenie na najmłodszych, warto ustalić dogodny harmonogram spotkań. W ten sposób dziecko nie odczuje rozdzielenia rodziców, a rodzinna relacja się nie rozpadnie. Pierwszym rokiem do prawnego ustalenia kontaktów z dzieckiem jest złożenie wniosku. Odpowiednie przygotowanie tego dokumentu może znacznie wpłynąć na jego pozytywne rozpatrzenie. Dlatego warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawników.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *