Czym jest dyscyplina?


Według słownikowych definicji dyscyplina to „przestrzeganie obowiązujących reguł i norm zachowania…”. Dodajmy jeszcze, że reguły te wpajane są metodami niemal wojskowymi. Osobą zdyscyplinowaną będzie ta, której „wdrożono posłuszeństwo”. Samo określenie „zdyscyplinowany” posiada ponure i represyjne konotacje, które mogą zakrzywić nasze wyobrażenie o tym, jak powinniśmy nauczyć dziecko, jak się zachowywać. Rodzice są w stanie nauczyć dziecko posłuszeństwa, prawdomówności i dobrego zachowania. Dziecko będzie bało się niezadowolenia rodziców, ale czy będzie dzięki temu bezpieczne, uczciwe i szlachetne w momencie, gdy rodzice nie będą mogli mu podpowiedzieć jak powinno się zachować? A przecież żaden rodzic nie jest przy swoim dziecku zawsze.\n\nCelem dobrego wychowania jest to, aby dziecko miało w swojej świadomości coś, co zwykliśmy nazywać sumieniem. Chodzi o samodyscyplinę. To dzięki niej w przyszłości dziecko będzie widziało w jaki sposób postępować, aby jego zachowanie było właściwe. Ciągłe mówienie co mu wolno, a czego nie jest tylko środkiem, do osiągnięcia celu właściwego. Wyuczone w ten sposób rzeczy będą miały wartość dopiero wówczas, gdy wpłyną na ukształtowanie się osobowości dziecka. Wówczas instrukcje, które wpajali rodzice, staną się dla dziecka jego wewnętrznym nakazem.\n\n\n\nJednak aby dziecko osiągnęło ten poziom samodyscypliny potrzebny jest czas. Kiedy dziecko jest niemowlakiem, rodzice żyją dla niego. Wyręczają dziecko dosłownie we wszystkim, łącznie z myśleniem. W okresie poniemowlęcym rodzice są niejako rozdarci pomiędzy pozwoleniem dziecku na bycie sobą, a sprawowaniem nad nim pełnej kontroli, aby przypadkiem nie zrobiło sobie krzywdy, poradziło sobie z różnymi rzeczami i było społecznie akceptowane. W momencie gdy dziecko jest już w okresie przedszkolnym musi nauczyć się brania odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, sprawy i kontakty społeczne. Zadaniem rodziców będzie tu nauczenie dziecka, jak ma się zachowywać w najróżniejszych sytuacjach i okolicznościach.\n\nNależy uświadomić dziecku, że tak naprawdę wszystkie te reguły i zachowania sprowadzają się do kilku podstawowych zasad.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *