Nieposłuszeństwo u dziecka


Jeżeli rodzice dojdą do tego, że wychowanie dziecka polega na uczeniu go, w jaki sposób ma postępować w życiu, wówczas okaże się, że codzienne kłopoty z dyscypliną nie okażą się aż tak ciężkie. Nieposłuszeństwo malucha nie będzie miało miejsca o ile nie będziemy wydawać ciągle zbędnych i niezrozumiałych dla dziecka poleceń i gdy nie będziemy się denerwować za każdym razem gdy to zapyta nas nawet po raz setny „a dlaczego?”.\n\nJeżeli dziecko od razy reaguje bezwzględnym posłuszeństwem na rozkaz rodzica jest to owocem zwykłego reżimu wychowawczego. Zapewni nam on „święty spokój”, ale nie nauczy dziecka samodzielnego decydowania i postępowania właściwie.\n\nDoskonale ilustruje to pewna sytuacja, w której cztery dziewczynki zostały uprowadzone spod przedszkola. Tylko jedna z nich nie wsiadła do samochodu porywaczy i wszczęła alarm. Pytano później dlaczego dziewczynki tak po prostu wsiadły do samochodu, skoro tyle razy rodzice mówili, że nie wolno wsiadać do samochodu z obcymi. Dziewczynka powiedziała, że porywacz powiedział jej, że to tatuś kazał jej, żeby jechała z nim i natychmiast wsiadła do samochodu. Dziecko przyzwyczajone do rozkazów rodziców, bezmyślnie od razu wsiadło. Dziewczynka, która uciekła wytłumaczyła natomiast, że rodzice każą jej używać głowy do myślenia i gdyby tatuś chciał odebrać ją wcześniej, zrobiłby to sam.\n\nCzasami dziecko nie wykonuje naszych poleceń nie dlatego, że nie jest posłuszne, ale dlatego, że musi zrobić coś ważnego dla siebie. Na przykład, każesz dziecku już iść spać, a ono musi jeszcze nakarmić misia. Zamiast krzyczeć i szarpać dziecko powtarzając „natychmiast!” pójdź na kompromis. Nakarmcie misia i do łóżka. Nie może to przecież trwać dłużej niż pięć minutJ.\n\nDziecko czasem nie wykona waszego polecenia nie dlatego, że nie chce, ale dlatego że nie zrozumiało, czego od niego chcecie. Proszone o to by zostało przy stole do końca obiadu, odejdzie zraz po opróżnieniu swojego talerza. Nie wiedziało bowiem, że chodzi ci o to, że obiad się kończy, gdy wszyscy już zjedzą.\n\nCzasem również nieposłuszeństwo dziecko może wynikać po prostu z takiego jego nastroju. Ma ochotę zrobić ci na przekór aby zamanifestować swoją niezależność. I z podanych powyżej przykładów, tylko ten jest prawdziwym nieposłuszeństwem.\n\n


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *