Zdania i gramatyka


W momencie, kiedy dziecko zacznie używać zwrotów dwuwyrazowych, bardzo szybko zorientujemy się, że zaczyna dokładać kolejne wyrazy i tworzyć ze swoich wypowiedzi zdania. Nie będzie jednak robił tego poprzez naśladowanie całych zdań wypowiadanych przed dorosłych. To co powie, może więc nieraz okazać się bardzo zaskakujące. Maluch będzie tworzył zdania z potrzeby komunikacji i według swojego logicznego rozumowania. Nie będzie to więc miało niczego wspólnego z poprawną gramatyką. Jeżeli nawet specjalnie przy dziecku staraliście się zawsze mówić poprawnymi, pełnymi zdaniami, w momencie gdy dziecko zacznie mówić „po swojemu” nie poprawiajcie go. Nie będzie ono wstanie poprawić i zrozumieć swojego błędu w wypowiedzi, a wasza dezaprobata jedynie może go zniechęcić do dalszego mówienia. Dziecko musi mieć świadomość tego, że doceniacie jego mówienie i rozumiecie o co mu chodzi. Dziecka należy uważnie słuchać.\n\n\n\nWażny jest szyk wyrazów w wypowiedziach dziecka. Najczęściej bowiem jest on poprawny. Na pierwszym miejscu nawet dwuwyrazowych wypowiedzi zawsze znajdzie się wyraz ważniejszy, świadczący o czymś. Na przykład jeżeli dziecko chce powiedzieć do siostry, że jest niegrzeczna, powie: „Niedobra Asia”. Jeżeli jednak ze złością chce ci się pożalić na siostrę przybiegnie mówiąc „Asia niedobra!”.\n\nNależy wsłuchać się w to, jak dziecko tworzy formy gramatyczne, takie jak na przykład czas przeszły. Dzieci najczęściej tworzą formy czasowników zgodnie z poznaną regułą, nie zwracając uwagi na wyjątki. Jeżeli dziecko wie, że czas przeszły tworzy się przez didanie głoski „ł” będzie to robił konsekwentnie we wszystkich wyrazach: „mówił”, „biegał”, ale też „śpił”, „kąpił”, „siedził”.\n\nPosłuchaj, jak tworzy liczbę mnogą. Z nią jest podobnie, jak z formami czasowników. Dziecko wie, że jeden „bucik”, a dwa „buciki”, ale idąc tym tokiem rozumowania powie też „pieseki”, „koteki”, „lewy”.\n\nPosłuchaj, jak używa niektórych zwrotów, tak, jak gdyby były jednym słowem. Dla dziecka zwroty, które bardzo często słyszy mogą być rozumiane, jako jedni słowo. Będzie miał więc problemy z wydzieleniem ze zdania, jednego słowa, aby użyć go w innej, poprawnej formie. Np. dziecko wiele razy słyszało „daj to mamie”, więc przekładając to na swoje potrzeby może powiedzieć „daj to piłka”.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *