Rozwój dźwięków mowy u dziecka


W połowie pierwszego roku większość niemowląt lubi prowadzić długie konwersacje z dorosłym, gaworząc, robiąc przerwę, kiedy rozmówca im odpowiada, a potem „mówiąc” znowu. Dziecko będzie to kontynuować tak długo, jak długo na nie patrzysz i zwracasz się wprost do niego. Jeszcze nie umie do ciebie mówić, jeżeli cię nie widzi i odpowiadać, jeżeli wołasz z drugiego końca pokoju.\n\nWiększość produkowanych dźwięków będzie ciągle jednosylabowym gaworzeniem. Mały mówi: „paaa” i „maaa „ i „buuu” . Przeplata to śmiechem, chichotem i wybuchami radości. Jego rozmowy to samo szczęście. Jeżeli jest zagniewany, nie będzie mówił i odwrotnie, jeżeli mówi, to nie jest nieszczęśliwy.\n\nW ciągu siódmego miesiąca niemowlę odczuwa coraz większą potrzebę poznawania dźwięków mowy. Zaczyna wodzić po pokoju oczami, jeżeli go wołasz, a on cie nie widzi. Będzie szukał źródła głosu z radia, gotowy odpowiedzieć rozmową, gdy tylko odkryje, kto mówi.\n\n\n\nPod koniec siódmego miesiąca usłyszysz rozszerzenie gamy dźwięków małego. Pierwszą zmianą będzie zastąpienie dotychczasowego gaworzenia dwusylabowymi „słowami” powstałymi przez powtarzanie sylab. Mówi: „lala”, „amam”, „mumum” i „bubu”. Stopniowo ” słowa” te będą coraz wyraźniej oddzielone jedne od drugich, z ograniczeniem melodyjnego gaworzenia miedzy nimi. Kiedy to sie stanie – prawdopodobnie pod koniec siódmego miesiąca – niedaleko już do tworzenia nowych dźwięków. Ten kolejny zestaw jest bardziej wykrzyknikowy, mniej łagodny. Mały mówi: „Imi!” „Aja”, „lppi” … Te nowe dwusylabowe „słowa” wydają sie sprawiać mu dużą przyjemność. Odkąd znajdą sie w repertuarze małego, prawdopodobnie co rano będzie cie budził o świcie radosnym szczebiotem przy czym będzie sie zachowywał tak, jak gdybyś była w pokoju i rozmawiała z nim. Coś krzyknie, zrobi przerwę, powie coś, znowu przerwie I znowu coś powie. Będzie się tak bawił nieprzerwanie przez wiele minut, dopóki nie zdecydujesz sie do niego przyjść i przyłączyć sie do rozmowy.\n\nW ciągu ósmego miesiąca większość niemowląt zaczyna wykazywać zainteresowanie rozmowami dorosłych, nawet jeśli nie są bezpośrednio skierowane do nich.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *