Problemy wychowacze samotnych matek


Niestety pań samotnie wychowujących dzieci jest coraz więcej. Stają one przed całą armią problemów i trudnych wyborów, które początkowo wydają się niemożliwe do pokonania. Muszą zapewnić rodzinie nie tylko odpowiednie warunki materialne, ale także wychować dziecko pełniąc rolę matki i ojca. Dodatkowo muszą stawić czoła własnym obawom i osamotnieniu.

\n

\n

Sprostanie tym wszystkim obowiązkom wymaga od kobiet ogromnego wysiłku psychicznego i fizycznego. Często są jedynymi żywicielkami rodziny i są zmuszano do podjęcia dodatkowych zajęć. Świeżo upieczone matki są zmuszone do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim choć nie ma osoby, która mogłaby się zająć maluchem. Tego typu sytuacje są częstym powodem depresji, a ciężka praca zabiera czas, który powinien być przeznaczony na wychowanie dziecka.

\n

Prawdopodobnie przez tak trudną sytuację samotne matki kładą szczególny nacisk na dobre wychowanie swoich pociech. Pragną one dla nich lepszej przyszłości i mobilizują je do ciężkiej pracy. Zaszczepiają w nich chęć do nauki, w późniejszym okresie walki o dobrą pracę i wysoką pozycję społeczną. Przekazują takie wartości jak dobroć, uczciwość, empatię i szacunek w stosunku do innych. Wiele jednak zależy od postawy matki, jej zachowania na co dzień, bowiem tylko z niej dziecko bierze przykład.

\n

Kobiety samotne często przekazują dzieciom negatywny obraz mężczyzny, dzięki czemu ani one ani dzieci nie potrzebują obecności ojca. Ma to jednak negatywny wpływ na późniejsza postawę dziecka, które ma zaburzony obraz rodziny. Kobiety natomiast chcąc dobrze wypełnić rolę obojga rodziców i zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa mogą być nadopiekuńcze, co może spotkać się z agresywną odpowiedzią pociechy pragnącej izolacji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *