Tag: jak karać dziecko

  • Jak karać dziecko?

    Koncepcja sankcji karnej pasuje raczej do wychowywania przez wdrażanie dyscypliny niż przez uczenie jak należy się zachować. Starsze już dzieci w większości wiedzą, jak należy się zachowywać, ale nie zawsze chcą postępować właśnie w ten właściwy sposób. O ile starsze dzieci rozumieją, że karą za rozmawianie na lekcji, jest dłuższe zostanie w szkole, albo dorosły […]