Tag: język dziecka

  • Uczenie się poprawności gramatycznej

    Pierwsze wypowiedzi dziecka charakteryzują się jego własnym stylem i telegraficznym wręcz skrótem przekazu myślowego. Dziecko chce powiedzieć nam o wszystkim co go ekscytuje, interesuje lub dotyczy w jakikolwiek inny sposób. To jest priorytetem dla dziecka. Z pewnością nie jest dla niego tak ważne to, aby dokładnie naśladować to, jak mówią dorośli.\n\nDoskonale obrazuje to przykład małego […]