Tag: pierwsze dźwięki u dziecka

  • Rozwój dźwięków mowy u dziecka

    W połowie pierwszego roku większość niemowląt lubi prowadzić długie konwersacje z dorosłym, gaworząc, robiąc przerwę, kiedy rozmówca im odpowiada, a potem „mówiąc” znowu. Dziecko będzie to kontynuować tak długo, jak długo na nie patrzysz i zwracasz się wprost do niego. Jeszcze nie umie do ciebie mówić, jeżeli cię nie widzi i odpowiadać, jeżeli wołasz z […]