Tag: prawa pacjentki

  • Standardy Opieki Okołoporodowej

    20 września 2012 Minister Zdrowia wydał rozporządzenie regulujące procedury związane z opieką nad kobietą i dzieckiem podczas ciąży, porodu, połogu. Określa ono również zasady opieki nad noworodkiem. Do tych ustaleń muszą stosować się wszystkie placówki świadczące opiekę okołoporodową. Warto zapoznać się z najważniejszymi postanowieniami Standardów Opieki Okołoporodowej, by w razie potrzeby móc egzekwować swoje prawa […]