Tag: stres w ciąży

  • Stres w czasie ciąży

    Kilka lat temu zostały przeprowadzone badania na temat tego, jaki wpływ na kobiecą psychikę ma fakt, że jest ona w ciąży. Autorką tych badań była psychiatra Joan Raphel-Leff, która na ich postawie wyróżniła dwa typy kobiet: „pomocnice” i „szefowie”. Pierwszy tym określa kobiety, dla których ciąża to czysta radość dająca im poczucie spełniania, którym podoba […]

  • Ciąża adopcyjna

    Gdy rodzice, oczekujący na dziecko adopcyjne, złożą już wszystkie potrzebne dokumenty i pomyślnie przejdą szereg rozmów z pracownikami ośrodka adopcyjnego, rozpoczyna się najtrudniejsza faza – faza oczekiwania. Jej długość uzależniona jest różnymi czynnikami, przez cały czas należy jednak pamiętać, że to nie my wybieramy dziecko – to ono jest dobierane do naszych możliwości, charakterów, warunków […]